O programie

Program Czyste Powietrze

 

Pierwsza wersja programu Czyste Powietrze została uruchomiona 19 września 2018 r. jako sposób na walkę ze smogiem, który jest powodowany przez ponad 3 miliony kopciuchów w Polsce. Kopciuchy, czyli nieefektywne źródła ciepła na paliwa stałe są głównym powodem powstawania niskiej emisji w Polsce, ponieważ spala się w nich węgiel słabej jakości, śmieci i odpady. Bez ich eliminacji, nie będzie możliwości przywrócenia dobrej jakości powietrza w Polsce, a jest to aktualnie kwestia priorytetowa! Z powodu smogu umiera w Polsce kilkadziesiąt tysięcy ludzi rocznie! Program Czyste Powietrze oferuje bezzwrotną pomoc finansową dla osób, które przeprowadzają termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

15 maja 2020 roku została uruchomiona nowa wersja programu Czyste Powietrze, nazywana Programem Czyste Powietrze 2.0. Nowa odsłona wprowadziła gruntowną przebudowę zasad finansowania, które zostały znacznie uproszczone. Na rzecz oświadczeń zrezygnowano z konieczności podawania szczegółowych danych technicznych dotyczących budynków i urządzeń oraz ze zbierania dokumentów dotyczących wysokości dochodów. Dzięki temu, czas oczekiwania został skrócony do 30 dni, a przed beneficjentami otworzyła się prosta droga do dofinansowania i wymiany źródła ciepła na czyste i ekologiczne! W programie w sposób szczególny wspierane są pompy ciepła.

 

Co to jest pompa ciepła ?

 

Pompa ciepła to urządzenie grzewcze, które wykorzystuje niskotemperaturową energię zakumulowaną w gruncie, wodach podziemnych lub powietrzu do przekazania energii cieplnej o wyższej temperaturze do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła jest odnawialnym źródłem energii, gdyż około 75% energii potrzebnej do pracy pozyskuje ze środowiska naturalnego, natomiast pozostałe 25% stanowi energia elektryczna. Jeżeli energia elektryczna potrzebna do zasilenia pompy ciepła pochodzi z instalacji fotowoltaicznej, system jest w 100% ekologiczny!

 

Dlaczego warto wymienić stałopalne źródło ciepła na pompę ciepła?

 

Oprócz aspektów ekologicznych i typowo środowiskowych, można wymienić cztery główne korzyści wymiany źródła ciepła na paliwo stałe.

Są to :

 • Korzyści finansowe
 • Komfort
 • Czysta kotłownia
 • Czas

Wymiana stałopalnego źródła ciepła, pozwala na osiągnięcie znacznych korzyści finansowych! Wysoka efektywność pomp ciepła nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych sprawia, że zużycie energii elektrycznej jest bardzo niskie. Co więcej, użytkownik nie musi kupować paliwa “na zapas”, bo jest ono cały czas dostarczane z sieci.

 

Dlaczego warto wybrać pompę ciepła ?

 

Układy z pompą ciepła zapewniają idealną temperaturę i produkują ciepłą wodę w prosty, tani i ekologiczny sposób poprzez wykorzystanie ciepła z otoczenia. Oferowane przez Naszą firmę pompy ciepła zapewniają dużą oszczędność energii dzięki swojej wysokiej wydajności nawet w temperaturze -20°C.

Wymiana nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła daje użytkownikowi komfort, nie tylko ten związany z odpowiednio ustawioną temperaturą, ale także komfort wynikający z bezobsługowości systemu.

Dzięki zastosowaniu pompy ciepła kotłownia jest zawsze czysta: bez kurzu, pyłu i osadu wynikającego ze składowania węgla. Dzięki pompie ciepła użytkownik oszczędza nie tylko pieniądze, ale i czas. Raz zaprogramowana pompa może działać aż do momentu, kiedy użytkownik zechce zmienić jej ustawienia!

Wymiana nieefektywnego, stałopalnego źródła ciepła na pompę ciepła daje wiele korzyści, a możliwość skorzystania z dotacji pozwala znacznie ograniczyć koszty inwestycyjne. Ogólnopolskim programem, który realizuje dotacje na termomodernizację i modernizację systemu grzewczego jest program Czyste Powietrze.

Czy wiesz, że…

 

Pompy ciepła np. Aquarea High Performance charakteryzują się wysokim COP dochodzącym do 5,33? To oznacza, że pobierając z sieci jedną kWh energii elektrycznej produkuje ponad 5 kWh ciepła!

 

Ważne daty i terminy

 

Program Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia finansowego dla budynków jednorodzinnych, które zostaną poddane procesom termomodernizacji wraz z modernizacją systemu grzewczego. Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem wojewódzkich funduszy.

Łączna kwota dotacji, jaką można otrzymać w ramach programu w podstawowym poziomie dofinansowania wynosi 30 tysięcy złotych, a w podwyższonym poziomie dofinansowania nawet 37 tysięcy złotych!

 

Program w pigułce

 

 • Dotacja w ramach aktualnego naboru do programu przyznawana jest tylko raz – ale jeżeli skorzystałeś z wcześniejszej edycji programu, dofinansowanie można otrzymać tylko na zakres prac nie objęty wcześniejszym dofinansowaniem.
 • Budynek, na który składany jest wniosek musi być budynkiem jednorodzinnym, posiadać status budynku mieszkalnego i nie może być budynkiem wykorzystywanym sezonowo
 • Dla budynków, których budowę zgłoszono po 31 grudnia 2013 roku nie przewidziano dotacji na ocieplenie przegród i modernizację stolarki okiennej i drzwiowej
 • Łączna kwota dotacji w ramach programu to 30 000 złotych w podstawowym poziomie dofinansowania i 37 000 złotych w podwyższonym poziomie dofinansowania
 • Program wspiera wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła, a więc najpierw należy zadbać o to, by system grzewczy spełniał wymagania programu, by móc uzyskać dotację również na pozostałe prace termomodernizacyjne
 • Wartość inwestycji musi przekraczać 3 000 złotych
 • Wnioskodawca musi posiadać rachunek bankowy, a wniosek należy złożyć samodzielnie, bez pełnomocnika
 • Do kosztów kwalifikowanych w programie można zaliczyć tylko te ponoszone po 15 maja 2020 r., ale nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku
 • Wydatki można ponosić przez 30 miesięcy od daty złożenia wniosku

Ważne daty :

 

 • 2018 – 2029 – przewidywany czas realizacji programu Czyste Powietrze
 • 19 września 2018 r. – uruchomienie naboru wniosków do pierwszej wersji Programu Czyste Powietrze
 • 15 maja 2020 r.- uruchomienie nowej wersji programu Czyste Powietrze, dla podstawowej grupy dofinansowania
 • 15 maja 2020 r.- data podejmowania kosztów kwalifikowanych do wersji programu Czyste Powietrze 2.0
 • 10 czerwca 2020 r.- uruchomienie elektronicznej platformy do składania e-wniosków, z której można skorzystać za pośrednictwem linku: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze
 • 3 sierpnia 2020 r. – uruchomienie ogólnopolskiej infolinii dotyczącej programu Czyste Powietrze, która działa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, pod numerem 22 340 40 80
 • 21 października 2020 r. – uruchomienie podwyższonego poziomu dofinansowania w programie Czyste Powietrze

Planowane zmiany w programie:

 

 • włączenie banków do programu Czyste Powietrze
 • włączenie większej liczby gmin

Terminy ważne dla inwestora :

 

 • 30 dni – czas rozpatrywania wniosku o dofinansowanie (złożenie korekty wydłuża czas potrzebny na ocenę wniosku oraz wydanie decyzji przez WFOŚiGW o kolejne 30 dni)
 • 10 dni roboczych – czas na poprawę/uzupełnienie wniosku po wezwaniu WFOŚiGW
 • 30 miesięcy – czas na realizację przedsięwzięcia, licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie (nie dłużej niż do 30.06.2029 r.)
 • 5 lat – okres trwałości, czyli czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu zadeklarowane we wniosku

Kto może składać wniosek o dofinansowanie ?

 

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami mieszkalnego budynku jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku w jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Warto wiedzieć! Niezależnie od liczby współwłaścicieli, na jeden budynek przyznawane jest jedno dofinansowanie. To oznacza również, że właściciel może otrzymać dotacje na każdy z posiadanych budynków

W nowej wersji programu inwestorzy zostali podzieleni na dwie grupy i są kwalifikowani do podstawowego lub podwyższonego poziomu dofinansowania. Od 15 maja 2020 roku prowadzony jest nabór do podstawowego poziomu dofinansowania. 21 października 2020 roku został uruchomiony podwyższony poziom dofinansowania. Nabory nie mogły zostać uruchomione równocześnie, gdyż podwyższony poziom dofinansowania wymagał zakończenia drogi legislacyjnej umożliwiającej burmistrzom, wójtom lub prezydentom miast wydawanie zaświadczenia o dochodach.

UWAGA ! Program Czyste Powietrze można łączyć z ulgą termomodernizacyjną !

Scroll to Top