Wysokość dofinansowania

Który poziom dofinansowania i jakie wysokości dotacji?

Warto wiedzieć! Program Czyste Powietrze kwalifikuje inwestorów do:

  • podstawowego poziomu dofinansowania
  • podwyższonego poziomy dofinansowania

Inwestor może zostać zakwalifikowany do określonego poziomu dofinansowania na podstawie dochodów. W przypadku podstawowego poziomu dofinansowania dochód dotyczy wnioskodawcy, a w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania dochodu przypadającego na członka rodziny.

W zależności od poziomu dofinansowania na jaki kwalifikuje się właściciel, różnią się możliwe do uzyskania kwoty dotacji, a także udział dotacji w kosztach kwalifikowanych całej inwestycji.

Przy podwyższonym poziomie dofinansowania, kwoty możliwe do uzyskania są wyższe o kilka tysięcy złotych. O tym do której grupy zalicza się inwestor decydują jego dochody. Jednym z uproszczeń wprowadzonych w nowej wersji programu było ograniczenie liczby grup dochodowych z siedmiu do dwóch.

Przy składaniu wniosku o podstawowy poziom dofinansowania, roczny dochód inwestora, pochodzący z różnych źródeł, nie może przekraczać 100 000 zł. Co istotne, przy kwalifikacji do programu brane są pod uwagę jedynie dochody osoby składającej wniosek.

Maksymalna kwota dotacji w podstawowej grupie wynosi 30 tysięcy złotych. Można z niej skorzystać łącząc kilka przedsięwzięć termomodernizacyjnych, pod warunkiem, że znajdzie się wśród nich wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na pompę ciepła oraz inwestycja w instalację fotowoltaiczną.

W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty 1 400 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym i 1 960 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym. W tej grupie liczy się zatem liczba osób w gospodarstwie domowym. Wysokość dochodu należy udowodnić przez załączenie do wniosku zaświadczenia o dochodzie wydawanego zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta.

Maksymalna kwota dotacji w grupie o podwyższonym poziomie dofinansowania wynosi 37 tysięcy złotych. Można z niej skorzystać łącząc kilka przedsięwzięć termomodernizacyjnych, pod warunkiem, że znajdzie się wśród nich, w przypadku wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz inwestycja w instalację fotowoltaiczną.

Warto wiedzieć! W nowej wersji programu Czyste Powietrze wniosek może zostać złożony tylko raz na jeden budynek/lokal mieszkalny! Jeśli skorzystałeś z dotacji na dany budynek we wcześniejszej wersji programu, w wersji aktualnej możesz skorzystać tylko na zakres nieobjęty wcześniejszym dofinansowaniem.

UWAGA! Wysokość dofinansowania, które otrzyma inwestor można sprawdzić, korzystając z Kalkulatora Dotacji, który jest dostępny pod linkiem:

http://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

 

Maksymalne wartości dotacji

 

W programie Czyste Powietrze można uzyskać dotację na wymianę nieefektywnego źródła ciepła wraz z montażem i demontażem starego urządzenia, termomodernizację budynku oraz dokumentację. Sprawdź, o jaką kwotę na dane urządzenie możesz się ubiegać, w zależności od poziomu dofinansowania.

Sprawdź, wysokość dofinansowania w zależności od poziomu dofinansowania w zakresie modernizacji systemu grzewczego!

Warto wiedzieć! Najwyższe kwoty dotacji przewidziano na inwestycję w pompę ciepła!

page12image1166160048

page13image1124625072

 

Oprócz urządzeń grzewczych, do dofinansowania kwalifikują się niektóre usługi i przedsięwzięcia. Sprawdź maksymalną kwotą dotacji i intensywnością dofinansowania.

Pamiętaj, że jeżeli planujesz w ramach programu Czyste Powietrze ocieplić ściany lub wymienić okna i drzwi, po przeprowadzeniu termomodernizacji muszą one spełniać wymagania określone w Warunkach Technicznych 2021.

 

page14image1113642096

Warto wiedzieć! Dotację w programie Czyste Powietrze można łączyć z dotacjami z gminy!

Scroll to Top