Jak wygląda montaż klimatyzacji

Montaż urządzenia klimatyzacji w domu, mieszaniu czy biurze przynosi wiele korzyści dla domowników. Nowoczesny klimatyzator służy przede wszystkim do schładzania pomieszczeń latem, ale może też dogrzewać wnętrze zimą działając jak pompa ciepła . Dodatkowo może oczyszczać powietrze nawiewane do wnętrza pomieszczenia. Poprawnie wykonany montaż klimatyzacji zapewni efektywne działanie całego układu na lata .

Najważniejsze pytanie jakie sobie stawiamy , czy montaż klimatyzacji musi wykonać osoba ze specjalnymi uprawnieniami ?

Musi a nawet powinna ! Unia Europejska konsekwentnie prowadzi działania mające na celu ograniczenie emisji substancji, które przyczyniają się do niszczenia warstwy ozonowej oraz wywołujących efekt cieplarniany. Wdrożenie przepisów europejskich do prawa polskiego regulowała Ustawa z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, która została zmieniona ustawą z dnia 12 lipca 2017 r.

Z uwagi na te przepisy montaż klimatyzacji najlepiej powierzyć a nawet trzeba przeszkolonym instalatorom. Pamiętajmy, że tylko fachowcy, którym przyznano Świadectwo Kwalifikacji F-GAZ w zakresie napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych, zawierających substancje kontrolowane mogą napełnić klimatyzator czynnikiem i wykonać próbę szczelności układu. Świadectwo którym okazuje się instalator czy firma instalacyjna można zweryfikować na stronie Urzędu Dozoru Technicznego .

Jak wygląda tzw. prosty Montaż klimatyzacji – jednostka wewnętrzna

Zestaw Klimatyzacji typu split składa się z jednostki zewnętrznej (skraplacz) i jednostki wewnętrznej (parownika), połączonych ze sobą kablami elektrycznymi i przewodami freonowym z czynnikiem chłodniczym. Po ustaleniu miejsca, o wymaganych odstępach pomiędzy urządzeniem a sufitem i podłogą oraz od przeszkód z obu jego boków, a także maksymalną odległość od jednostki zewnętrznej instalujemy wspornik na którym będzie wisieć jednostka . Zanim zamontujemy jednostkę wewnętrzną musimy wykonać w ścianie zewnętrznej otwór o średnicy około 5-6 cm, przez który wyprowadzimy rury i kable elektryczne łączące obie jednostki, poza budynek. Po tych czynnościach podłączamy przewody freonowe i okablowanie elektrycznego do jednostki wewnętrznej.

Montaż klimatyzacji – jednostka zewnętrzna

Jednostkę zewnętrzną instalujemy poza budynkiem, na elewacji, dachu lub balkonie. Do urządzenia w zależności od miejsca montażu, przykręcamy nóżki czy podstawy, na których będzie się opierało i ustawiamy w docelowym miejscu montażu, zachowując wskazane w instrukcji odległości od przeszkód. Klimatyzator najlepiej postawić w zacienionym miejscu na sztywnej i stabilnej podstawie. Przyłączamy przewody freonowe, czyli dwie rurki o różnych średnicach, owinięte otuliną termiczną. W zależności od potrzeb doginamy je, a następnie skracamy, dostosowując długość przewodu do odległości pomiędzy jednostkami.

Prawidłowy montaż klimatyzacji wymaga odpowietrzenia instalacji freonowej i usunięcia z niej wilgoci oraz sprawdzenia szczelności układu. Czynność tę wykonujemy przy pomocy wakuometru i pompy próżniowej.

Co z kablami i przewodami podczas montażu klimatyzacji?

Jeśli zależy nam na estetyce, kable i rury można ukryć w ścianie. Wiąże się to jednak z większymi wydatkami na montaż klimatyzacji oraz wydłużeniem czasu jego realizacji. Alternatywnym rozwiązanie jest listwa elektroinstalacyjna tzw. korytko. Nie wymaga dodatkowych prac, jest estetycznie wykonane i wystarczy przymocować ją do ściany. Po zakończeniu montażu klimatyzacji przeprowadzane jest próbne uruchomienie , sprawdzane są funkcje urządzenia oraz przeszkolony zostaje ostateczny użytkownik . Użytkownik zostaje także powiadomiony aby nie zapomnieć o regularnych serwisach i utrzymaniu układu w czystości, by klimatyzator nie stał się siedliskiem szkodliwych substancji, które przedostaną się do wnętrza wraz z nawiewanym powietrzem. Czyszczenie klimatyzacji powinno być przeprowadzane regularnie i jest warunkiem utrzymania gwarancji na urządzenie . Zaniedbanie regularnego serwisu klimatyzacji wcześniej czy później doprowadzi do spadku jakości chłodzenia, a w końcu do awarii. Dlatego też raz, dwa razy do roku konieczne jest wykonanie przeglądu/serwisu, który powinien obejmować m.in.: odgrzybienie i oczyszczenie skraplacza i parownika oraz sprawdzenie ciśnień w układzie chłodzenia. Powinna się tym zająć specjalistyczna firma.

Jak widać montaż klimatyzacji montażowi nie równy. Mamy tzw. proste montaże gdzie praktycznie wykonuje się tylko otwór na instalację chłodniczą a bywają i bardzo skomplikowane systemy np. w domu jednorodzinnym gdzie są montowane 4 jednostki wewnętrze a instalacja jest rozprowadzana po całym domu i chowana w ścianę co wymaga znacznej pracy i sprzętu .

Scroll to Top